Nieuwe controlepunten loonaangifte

Voor 2018 zijn er tien nieuwe controlepunten opgesteld door de belastingdienst over de loonaangifte. Deze moeten worden aangepast bij de loonaangifte wanneer hier niet aan voldaan is.

Controlepunten

Dankzij de doorontwikkelingen van verplichtingen in de laatste jaren zijn er ook steeds meer controlepunten die wijzigen, verdwijnen of erbij komen. Hierbij zijn de afgelopen tijd de volgende nieuwe controlepunten aan de orde.

MELDCODE L1614

Niet aangeleverde contracturen waarbij de Code gelijk is aan 11, 13, 15 of 17.

MELDCODE L1615

Niet aangeleverde contractloon waarbij de ode gelijk is aan 11, 13, 15 of 17.

MELDCODE L1812

Er is een Code afgegeven voor “reden geen bijtelling privégebruik auto” waarbij de Waarde “privégebruik auto” groter is dan 0.

MELDCODE L1813

Er is een Code afgegeven voor “reden geen bijtelling privégebruik auto” waarbij het saldo van de Waarde “privégebruik auto” en “Werknemersbijdrage privégebruik” auto groter is dan 0.

MELDCODE L1814

Er is een Code afgegeven voor “verzekeringssituatie Zvw” met waarde K, L, M, of N waarbij deze niet Code “bijzondere situatie” is 210, 226, 250, 940, 950 of 999. Ook Code “ loonbelastingtabel” start niet met 0,3 of 7.

MELDCODE L1817

Code “inkomstenverhouding” is hetzelfde als 42 en 43 en Code “loonbelastingtabel” is hetzelfde als 250. Code “verzekeringssituatie Zvw is niet K, M.

MELDCODE L1818

Voor werknemersverzekeringen hebben alle verzekeringsindicatie waarde “NEE” waarbij het SV Loon bedrag verschilt van 0 waarbij ook geen einddatum is aangeleverd voor de inkomstenverhouding.

MELDCODE L1820

Contractloon bedrag is niet gelijk aan 0 waarbij Code “soort inkomstenverhouding” niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62 is.

MELDCODE L1821

Contracturen per week is niet gelijk aan 0 waarbij “soort inkomstenverhouding”

niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62 is.

MELDCODE L1822

Premieloon “sector loon” of “Ufo” is aangeleverd maar niet gelijk aan 0 waarbij deze 0 moet zijn wanneer werknemer een stagiair betreft Code “aard arbeidsverhouding 7”, of de werknemer heeft de AOW leeftijd bereikt.

Wanneer niet volgens de voorschriften wordt gewerkt bij de loonaangifte krijgt de organisatie het rapport “Foutmeldingen werknemersgegevens”. Hierbij voert de Belastingdienst controles uit op elk binnenkomende loonaangifte per aanstaande loonaangifte 2018. Deze controlepunten worden per direct uitgevoerd als toevoeging op de bestaande controlepunten, deze zijn te vinden in de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2018.

Zorg ervoor dat aan deze controlepunten wordt voldaan om afwijzing van ingediende loonaangiftes door de Belastingdienst te voorkomen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *